Privacy Statement

Privacy Statement

Pest Control Support verwerkt persoonsgegevens zodat zij haar dienstverlening correct uit kan voeren. De grondslag voor de verwerking berust op een overeenkomst of doordat je als bezoeker toestemming hebt gegeven voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Bijvoorbeeld zodat wij je via onze nieuwsbrieven en blogs op de hoogte kunnen brengen van recente ontwikkelingen. Mocht je geen prijs meer stellen op informatie, laat het ons dan weten. Pestcontrolsupport zal dan jouw verzoek verwerken.

Persoonsgegevens:

Om de diensten van Pest Control Support af te kunnen nemen, is het noodzakelijk dat Pest Control Support jouw persoonsgegevens ontvangt. Om ervoor te zorgen dat we niet meer persoonsgegevens ontvangen dan strikt noodzakelijk, vragen we enkel die gegevens die nodig zijn om de overeenkomst uit te kunnen voeren. Te denken valt dan aan bedrijfsnaam, naam contactpersoon, adres, telefoonnummer, financiële gegevens. Deze gegevens zijn alleen beschikbaar voor medewerkers van Pest Control Support die bevoegd zijn hiervan kennis te nemen. Deze gegevens worden bewaard overeenkomstig de vereisten die de wet- en regelgeving hieraan stelt.

Medewerkers Pest Control Support:

Als dienstverlener zien wij erop toe dat onze medewerkers vertrouwelijk omgaan met jouw persoonsgegevens. Hierdoor wordt deze verplichting in de arbeidsovereenkomst opgenomen. Natuurlijk heeft niet iedereen binnen onze organisatie toegang tot bedrijf en persoonsgegevens. Pest Control Support selecteert zorgvuldig de persoonsgegevens die een medewerker nodig heeft. Onze IT-infrastructuur is bovendien zodanig ingericht dat medewerkers persoonsgegevens niet kunnen opslaan op een device waar Pest Control Support geen controle over heeft.

Klantenservice:

Je kunt ons op diverse manieren bereiken, telefonisch, per email of via onze website. Dat is wel zo klantvriendelijk. Omdat je als ondernemer een drukke agenda hebt, begrijpen wij als geen ander dat je snel geholpen wilt worden bij vragen. Hierdoor is ons systeem zodanig ingericht dat we meteen weten welke klant contact met ons zoekt zodat we in kunnen staan voor een persoonlijke behandeling. Om onze klantvriendelijke behandeling te kunnen aanbieden, maken wij gebruik van jouw gegevens en maken we aantekeningen in het dossier die we bewaren. Pest Control Support staat namelijk voor transparantie richting haar klanten.

Cookies:

Pest Control Support maakt gebruik van cookies om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics, Social Media (LinkedIn, Facebook, Twitter), Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. Volgens de wet mogen wij cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de website. Voor alle andere soorten cookies hebben we jouw toestemming nodig.

Doorgifte van bedrijf en persoonsgegevens:

Pest Control Support zal de bedrijf en/of persoonsgegevens die zij verwerkt niet voor andere doeleinden aanwenden dan waarvoor je toestemming hebt gegeven ten tijde van het sluiten van de overeenkomst. Pest Control Support zal dus geen gegevens verkopen of aan derden de toegang verschaffen.

Internet:

Pest Control Support zal geen informatie bijhouden over jouw zoektochten op internet. Dit betekent dat Pest Control Support de informatie niet kan koppelen aan een natuurlijke persoon.

Rechten met betrekking tot persoonsgegevens:

Zodra Pest Control Support een verzoek ontvangt zal zij hieraan gehoor geven. Dit betekent dat afhankelijk van het verzoek, Pest Control Support zorg zal dragen voor inzage in de door Pest Control Support verwerkte gegevens, aanpassing of verwijdering daarvan. Je kunt jouw verzoek indienen per email naar info@pestcontrolsupport.nl  of telefonisch via 085-0041051