Audit

De audit is een onafhankelijk onderzoek, waarbij de auditor de bedrijfsvoering gespecialiseerd op de plaagdierbestrijding toetst.

Audit

De audit is een onafhankelijk onderzoek, waarbij de auditor de bedrijfsvoering gespecialiseerd op de plaagdierbestrijding toetst.

Uitgebreid onderzoek

De auditor onderzoekt middels een vast audit formulier (toetsingskader plaagdierbestrijding) of de werkelijke gang van zaken overeenkomt met de gewenste gang van zaken.

Hij onderzoekt in hoeverre de huidige manier van werken overeenkomt met de gemaakte afspraken, en in het logboek/handboek vastgelegde manier van werken.

Als ondernemer/bedrijf/eigenaar bent u zelf verantwoordelijk voor het nemen van de juiste (preventieve) maatregelen en het inschakelen van professioneel plaagdiermanagementbedrijf. De wettelijke definitie van gebruiker brengt met zich mee dat ook u, als opdrachtgever een verantwoordelijk bent voor het juist gebruik. Dit betekent ook dat de publieke inspectiediensten (NVWA en/of IL&T) een sanctie kunnen opleggen als binnen uw bedrijf op een foute wijze met middelen wordt omgegaan.

Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017

Audit-/ inspectiebureau

Ons team met ervaren specialisten richten zich volledig op de ongediertebestrijder / plaagdierbeheerser die u als dienstverlener heeft gecontracteerd.

Bij de audit, welke wij uitvoeren, kijken we gericht naar het werk wat uw plaagdierbeheerser uitvoert.

Pestcontrolesupport vindt het belangrijk dat de plaagdierbeheerser doet wat hij zegt en zegt wat hij doet en laat zien dat je doet wat je zegt.

Onafhankelijk adviesbureau

Gecertificeerd conform procescertificaat plaagdierbeheersing

Ervaren specialisten

Onze specialisten richten zich volledig op uw organisatie

Werkzaam in heel Nederland

Vanuit ons kantoor in Naarden werken we voor klanten in heel Nederland

Audit op locatie

Uitvoeren van audits conform de Nederlandse wet- en regelgeving

Laat hieronder uw gegevens achter en wij bellen u terug

Wat is een plaagdierbeheersing-audit precies?

Een plaagdierbeheersing-audit houdt in dat wij onafhankelijk kijken wat de plaagdierbeheerser nu precies bij u doet en of hij/zij dat volgens doet conform de gemaakte afspraken.

Op de locatie wordt door onze (inspecteur/auditor) de nodige research uitgevoerd.

Zoals het bestuderen van het (digitale)logboek gevolgd door een inspectie van de locatie. Uit de inspectie komt naar voren of de plaagdierbeheerser doet wat u van ze mag verwachten.

Schakel ons in voor:

Een second opinion

Een onafhankelijke risicoanalyse

Het begeleiden van personeel op locatie

In company trainingen

Wat is een plaagdierbeheersing-audit precies?

Een plaagdierbeheersing-audit houdt in dat wij onafhankelijk kijken wat de plaagdierbeheerser nu precies bij u doet en of hij/zij dat volgens doet conform de gemaakte afspraken.

Op de locatie wordt door onze (inspecteur/auditor) de nodige research uitgevoerd.

Zoals het bestuderen van het (digitale)logboek gevolgd door een inspectie van de locatie. Uit de inspectie komt naar voren of de plaagdierbeheerser doet wat u van ze mag verwachten.

Schakel ons in voor:

Overige diensten Pest Control Support

Risico analyse

Gedocumenteerd onderzoek

Wij beoordelen jaarlijks of de bestaande beheersmaatregelen functioneren
Lees meer

In company training

Meer kennis binnen uw organisatie

Wij bieden trainingen in ongediertepreventie welke bijdragen aan een gezonde werkomgeving
Lees meer

Digitaal PCS

Digitaal logboek

Eenvoudige registratie van inspecties m.b.t. plaagdierbeheersing via smartphone of tablet.
Lees meer